The Tale Of The Giant Stoneater: Oversettelser på Norsk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band

Oversettelsen av The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band på Norsk og originaltekst av sangen
The Tale Of The Giant Stoneater: Italiensk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Italiensk
The Tale Of The Giant Stoneater: Engelsk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Engelsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Spansk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Spansk
The Tale Of The Giant Stoneater: Fransk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Fransk
The Tale Of The Giant Stoneater: Tysk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Tysk
The Tale Of The Giant Stoneater: Portugisisk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Portugisisk
The Tale Of The Giant Stoneater: Russisk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Russisk
The Tale Of The Giant Stoneater: Nederlandsk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Nederlandsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Svensk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Svensk
The Tale Of The Giant Stoneater: Norsk Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Norsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Danish Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Danish
The Tale Of The Giant Stoneater: Hindi Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Hindi
The Tale Of The Giant Stoneater: Pusse Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band Pusse
Nedenfor finner du tekster , musikkvideo og oversettelse av The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band på forskjellige språk. Musikkvideoen med sangens lydspor starter automatisk nederst til høyre. For å forbedre oversettelsen kan du følge denne lenken eller trykke på den blå knappen nederst.

Tekster av The Tale Of The Giant Stoneater
by The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hear this the tale of the giant stone eater
GIRL: Gather round boys and girls and listen

MAN:
To the tale of the giant stone eater
And how the earth was ravaged
During the years of the great stone

COMMENTATOR:
Raised the price of diesel oil
And yellow painted signs zigzagged
Black lines of

GIRL andamp; MAN: Another tree dies of

MAN:
Sudden-savage-shining-solid-soiled-solid-sanded
Steel-shuddering-shattering-shovelling until the
Sabre toothed rooter roots the earth
The eater eats his fill and is not satisfied and
Roars and reves his mathematical rage
On the footprints of Vikings
Trapped on a sonic tape recorder
Ten million years old, ten million years old, ten million years old

GIRL:
A broken antler points the way to the still pond
Where reflections of bonnie Prince Charlie lies wounded in the
Shallow water sun shining on chrome surfaces
Protecting the tales of a grandfather -
March on!
GIRL andamp; MAN:
Journeys unstarted measure space for future parking lots
Journeys unstarted measure space
Journeys unstarted measure space for the future

COMMENTATOR: And - underneath a million tons of cold lava
A brontasaurus lies wrong way up

GIRL: Right way straight ahead

MAN: Hamburgers at the barn dance tonight!

COMMENTATOR:
Average speed 100 mph
Sixteen lane highways cross the meadows

GIRL: Plastic space agents selling candy-floss contracts

ALL TOGETHER:
Bells ringing 'ring ring' split, grind and grovel
Lost iron relics ringing on the cold stone

GIRL:
A spated river flows up hill
Directions change in the New Age rain on
COMMENTATOR:
Thursdays guaranteed dry!...
Guaranteed dry while handmade golf courses
Weary of trickery and fraud
Grey slates remain grey slates -
Floods as required life silently reforms in the pools of stagnation
Each layer a civilisation - buy your own layer
The eater eats again retches roars and vomits
His computerised future is bright with security
Headshrinkers analyse the
Meanwhile another tree dies of shame

ALL TOGETHER:
And another tree dies of

Oversettelse på Norsk av sangen
The Tale Of The Giant Stoneater by The Sensational Alex Harvey Band

KOMMENTAR: Hør dette historien om den gigantiske steinspiseren
JENTE: Samle runde gutter og jenter og hør

MANN:
Til historien om den gigantiske steinspiseren
Og hvordan jorden ble herjet
I løpet av årene med den store steinen

KOMMENTAR:
Hevet prisen på dieselolje
Og gulmalte skilt sikksakket
Sorte linjer av

GIRL andamp; MAN: Et annet tre dør av

MAN:
Plutselig-vill-skinnende-solid-tilsmusset-solid-pusset
Stål-rystende-knusing-spade til
Sabeltannet roter røtter jorden
Spiseren spiser mett og er ikke fornøyd og
Brøler og revner sin matematiske raseri
På vikingenes fotspor
Fanget på en lydbåndopptaker
Ti millioner år gammel, ti millioner år gammel, ti millioner år gammel

JENTE:
Et ødelagt gevir peker veien til den stille dammen
Hvor refleksjoner av Bonnie Prince Charlie ligger såret i
Grunt vannsol som skinner på kromflater
Beskytter historiene til en bestefar -
Mars på!
JENTE andamp; MAN:
Reiser ustartet målerom for fremtidige parkeringsplasser
Reiser ustartet målerom
Reiser ustartet målerom for fremtiden

KOMMENTAR: Og - under en million tonn kald lava
En brontasaurus ligger feil vei opp

JENTE: Rett vei rett fram

MAN: Hamburgere på låven danser i kveld!

KOMMENTATOR:
Gjennomsnittsfart 100 mph
Seksten kjørefeltveier krysser engene

JENTE: Plassagenter i plast som selger candy-floss-kontrakter

ALLE SAMMEN:
Klokker som ringer 'ringring' splittes, males og grus
Tapt jernminner ringer på den kalde steinen

JENTE:
En spated river renner opp bakken
Veibeskrivelse endres i New Age-regnet på
KOMMENTAR:
Torsdager garantert tørre! ...
Garantert tørr mens håndlagde golfbaner
Slitne på lureri og svindel
Grå skifer forblir grå skifer -
Flom etter behov liv reformeres stille i bassenger av stagnasjon
Hvert lag en sivilisasjon - kjøp ditt eget lag
Spiseren spiser igjen trekker brøl og oppkast
Hans datastyrte fremtid er lys av sikkerhet
Hodekrympere analyserer
I mellomtiden dør et annet tre av skam

HELT SAMMEN:
Og et annet tre dør av

Forbedre denne oversettelsen

På grunn av mangel på tid og mennesker, gjøres mange oversettelser med den automatiske oversetteren.
Vi vet at det ikke er best, men det er nok å gjøre det klart for de som besøker oss. av sangen.
Med din hjelp og de andre besøkende kan vi gjøre dette til en referanse for oversettelsene av sanger.
Du vil gi ditt bidrag til sangen The Tale Of The Giant Stoneater? Vi er glade!

KREDITTER

Liker du sangen? Støtt forfatterne og deres etiketter ved å kjøpe den.

The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater: Oversettelse og tekst - The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater

The Tale Of The Giant Stoneater er den nye singelen til The Sensational Alex Harvey Band hentet fra albumet 'Tomorrow Belongs to Me' .

11 sangene som utgjør albumet er følgende:

Dette er noen av suksessene sunget av . I parentesen finner du navnet på albumet:

Andre album av The Sensational Alex Harvey Band

Vi vil huske noen av hans andre album som gikk foran dette: Framed.

De seneste oversettelser og tekster lagt til The Sensational Alex Harvey Band

De siste tekster og oversettelser lag til

Mest sett oversettelser denne uken