Send Your Children: Oversettelser på Norsk og tekster - Menigma

Oversettelsen av Send Your Children - Menigma på Norsk og originaltekst av sangen
Send Your Children: Italiensk Oversettelse og tekst - Menigma Italiensk
Send Your Children: Engelsk Oversettelse og tekst - Menigma Engelsk
Send Your Children: Spansk Oversettelse og tekst - Menigma Spansk
Send Your Children: Fransk Oversettelse og tekst - Menigma Fransk
Send Your Children: Tysk Oversettelse og tekst - Menigma Tysk
Send Your Children: Portugisisk Oversettelse og tekst - Menigma Portugisisk
Send Your Children: Russisk Oversettelse og tekst - Menigma Russisk
Send Your Children: Nederlandsk Oversettelse og tekst - Menigma Nederlandsk
Send Your Children: Svensk Oversettelse og tekst - Menigma Svensk
Send Your Children: Norsk Oversettelse og tekst - Menigma Norsk
Send Your Children: Danish Oversettelse og tekst - Menigma Danish
Send Your Children: Hindi Oversettelse og tekst - Menigma Hindi
Send Your Children: Pusse Oversettelse og tekst - Menigma Pusse
Nedenfor finner du tekster , musikkvideo og oversettelse av Send Your Children - Menigma på forskjellige språk. Musikkvideoen med sangens lydspor starter automatisk nederst til høyre. For å forbedre oversettelsen kan du følge denne lenken eller trykke på den blå knappen nederst.

Tekster av Send Your Children
by Menigma

Rebirth, complete!
Kill for me!
Send your children to serve the eradication of my enemies!

So listen close!
Now, submit to the wrath of our hate!
Suffer and squirm, from the pain we create!
Democracy dies, as I take it place!

These lines in the sand mean everything to me!
These rivers that divide run through me!
What greater death can there be
Than to die to be free?
How can we ever progress if we cannot kill for peace?

How can we ever progress, if we cannot kill for peace?

Fold your hands to me!

Destroyer of worlds
Destroyer of everything you'r told to fear!
Cities ablaze, discard the chains!
Bend your knees to me!
Salt of the earth
The tongue that says the words you've longed to hear!
Death is beyond you, and all you hold dear
As black as the night, the fires burn the weak!
We'll become gods and relinquish the meek!
What greater life can you lead
Than to fight for a country
Which isn't afraid to do what it takes
To stand for eternity?

Renounce all the doubt in your thoughts!
What worth hold lives to gods?

Oversettelse på Norsk av sangen
Send Your Children by Menigma

Gjenfødelse, komplett!
Drep for meg!
Send barna dine for å tjene utryddelsen av mine fiender!

Så hør nøye!
Nå underkast deg vrede av vårt hat!
Lid og krøl, av smerten vi skaper!
Demokrati dør, mens jeg tar det!

Disse linjene i sanden betyr alt for meg!
Disse elvene som deler seg løper gjennom meg!
Hvilken større død kan det være
Enn å dø for å være fri?
Hvordan kan vi noen gang utvikle oss hvis vi ikke kan drepe for fred?

Hvordan kan vi noen gang utvikle oss, hvis vi ikke kan drepe for fred?

Brett hendene til meg!
Destroyer of worlds

Destroyer of everything you'r told å frykte!
Byene brenner, kast kjedene!
Bøy knærne til meg!
Jordens salt
Tungen som sier ordene du har lengtet etter å høre!
Døden er utenfor deg, og alt du holder av
Like svart som natten, brenner brannene de svake!
Vi blir guder og avgir de saktmodige!
Hvilket større liv kan du lede
Enn å kjempe for et par ntry
Som ikke er redd for å gjøre det som trengs
Å stå for evigheten?

Avstå all tvilen i tankene dine!
Hvilken verdi er det å leve for gudene ?

Forbedre denne oversettelsen

På grunn av mangel på tid og mennesker, gjøres mange oversettelser med den automatiske oversetteren.
Vi vet at det ikke er best, men det er nok å gjøre det klart for de som besøker oss. av sangen.
Med din hjelp og de andre besøkende kan vi gjøre dette til en referanse for oversettelsene av sanger.
Du vil gi ditt bidrag til sangen Send Your Children? Vi er glade!

KREDITTER

Sangen "Send Your Children" ble skrevet av Jonatan Dahlgren, Viktor Friberg, Staffan Blomkvist, Peter Schrewelius e Erik Sku00f6lling. Hvis du liker denne sangen, oppfordrer vi deg til å kjøpe den. På denne måten vil du støtte dem.