Big Mood: Oversettelser på Norsk og tekster - Jeyswan

Oversettelsen av Big Mood - Jeyswan på Norsk og originaltekst av sangen
Big Mood: Italiensk Oversettelse og tekst - Jeyswan Italiensk
Big Mood: Engelsk Oversettelse og tekst - Jeyswan Engelsk
Big Mood: Spansk Oversettelse og tekst - Jeyswan Spansk
Big Mood: Fransk Oversettelse og tekst - Jeyswan Fransk
Big Mood: Tysk Oversettelse og tekst - Jeyswan Tysk
Big Mood: Portugisisk Oversettelse og tekst - Jeyswan Portugisisk
Big Mood: Russisk Oversettelse og tekst - Jeyswan Russisk
Big Mood: Nederlandsk Oversettelse og tekst - Jeyswan Nederlandsk
Big Mood: Svensk Oversettelse og tekst - Jeyswan Svensk
Big Mood: Norsk Oversettelse og tekst - Jeyswan Norsk
Big Mood: Danish Oversettelse og tekst - Jeyswan Danish
Big Mood: Hindi Oversettelse og tekst - Jeyswan Hindi
Big Mood: Pusse Oversettelse og tekst - Jeyswan Pusse
Nedenfor finner du tekster , musikkvideo og oversettelse av Big Mood - Jeyswan på forskjellige språk. Musikkvideoen med sangens lydspor starter automatisk nederst til høyre. For å forbedre oversettelsen kan du følge denne lenken eller trykke på den blå knappen nederst.

Tekster av Big Mood
by Jeyswan

The universe is cold and unfeeling, the only constant is chaos
What's that place selling chocolate chip pancakes again?
We were all almost killed by a truck
Ami are you ok papi?
This is all Phil's fault he's always blaring that damn New Wave music


Look, I put Jesus up in my rhythms
Now they hate me that’s just the system
Ay, you just take my wrongs and you list em
Got Jesus boi now I am forgiven
Preaching in the city that’s a big mood
Sinners we don’t rock with making M’s too
But just know He could cut that off again to
I’ve been moving up that’s a big mood ayy
Things going my way big mood
Always going Gods way big mood
Keeping God in contact big mood
We ain’t got no contact then we ain’t cool
Had to hit up Nicky hit up Matty tell em double
Triple Double got my hoodie up I feel like Russell
When this album drop we taking over no discussion
Ten percent go to the church they need a bigger budget
Why you acting different outta church boy you a bluffer
Now you Fugazi super crazy always changing covers
I been searching for another God said my cousin
Told him you won’t find another cuz there ain’t another
Jeyswan yea you know the name yea I’m a boss
Turn you into salt like this be Abraham and Lot
They say holy when they hear the song we always on
I’ve been going radical I’ve been saved by the cross


Play that, underrated forward cutting to the rim like I'm Terrence Ross
Hate that, stop flexing on me and start talking bout the cross
Stay back, don't leave your feet if you can't jump with the Moss
Make that, stop jacking up threes till you check with the boss
Chilling in the middle with shooting triple like a pistol with a muzzle just tryna stay outta trouble
Nick ball so hard that guys like him should be living in the bubble
Two fire features on the same track got the opposition seeing double
We're going for your neck so no questions asked
Just go to the morgue, and I'll bring a shovel


All my rivals check the title it's a tidal wave
Tough times so you know I know all I need is faith
Check the Bible get an eyefull I fell for His grace
They feel like Midas might be mindless we bust barricades
Had the doubt, had the struggle, all my thoughts were troubled
Went the route of chasing clout so all these bots would love you
All the vultures, all the snakes, all the poachers, all the pain
I made a change for His reign don't care bout what they up to
And all these wise men, thinking they an island
They time came, they time went, but they ain't timeless
They want the gold, they want the crown, they hate our mindset
We got a goal to change the crowd make paradigms shift WOO
So Jeyswan hit me up said it's a big mood
Said he'd put me on now that's a big mood
Ain't no runner-ups we know what it amounts to
Give it 100 yup, I know that I found truth

Oversettelse på Norsk av sangen
Big Mood by Jeyswan

Universet er kaldt og følelsesløst, den eneste konstante er kaos
Hva er det stedet som selger sjokoladepannekaker igjen?
Vi ble nesten drept av en lastebil
Ami er du ok papi?
Dette er alt Phils feil, han blender alltid den forbaskede New Wave-musikken


Se, jeg satte Jesus opp i rytmene mine
Nå hater de meg, det er bare systemet
Ja, du tar bare feilene mine, og du oppgir dem
Fikk Jesus boi nå, jeg er tilgitt
Forkynnelse i byen er et stort humør
Syndere vi ikke rocker med å lage M's også
Men bare vet at han kunne kutte det av igjen til
Jeg har beveget meg opp det er stort humør ayy
Ting går min vei stort humør
Always going Gods way big mood
Holde Gud i kontakt stort humør
Vi har ikke kontakt så er vi ikke kule
Måtte slå opp Nicky slo opp Matty fortell dem dobbelt
Triple Double fikk hettegenseren min opp Jeg føler meg som Russell
Når dette albumet faller, tar vi ingen diskusjon
Ti prosent går til kirken, de trenger et større budsjett
Hvorfor handler du annerledes enn kirkegutten, du er en bløffer
Nå er du Fugazi supergal og skifter alltid omslag
Jeg har søkt etter en annen Gud sa fetteren min
Sa til ham at du ikke vil finne noe annet er ikke en annen
Jeyswan ja du kjenner navnet ja jeg er sjef
Gjør deg til salt som dette vær Abraham og Lot
De sier hellig når de hører sangen vi alltid har på
Jeg har gått radikalt, jeg er blitt reddet av korset

Spill det, undervurdert fremoverskjæring til felgen som om jeg er Terrence Ross
Hater det, slutt å bøye på meg og begynn å snakke om korset
Hold deg tilbake, ikke la føttene være hvis du ikke kan hoppe med Moss
Gjør det, slutte å knekke opp tre til du sjekker med sjefen
Chilling i midten med skyting tredobbelt som en pistol med snute bare prøv å holde deg utenfor trøbbel
Nick ball så hardt at gutter som ham burde leve i boblen
To brannfunksjoner på samme spor fikk motstanderen ser dobbelt
Vi går etter nakken din så ingen spørsmål stilles
Bare gå til likhuset, så tar jeg med en spade


Alle rivalene mine sjekker tittelen det er en flodbølge
Tøffe tider så du vet at jeg vet alt jeg trenger er tro
Sjekk Bibelen få et øye jeg falt for hans nåde
De føler at Midas kan være tankeløs vi bryter barrikader
Hadde tvil, hadde kjempet, alle tankene mine var urolige
Gikk ruten for å jage slagkraft, slik at alle disse roboter ville elske deg
Alle gribbene, alle slangene, alle krypskyttere, all smerten
Jeg gjorde en endring for Hans styre bryr seg ikke om hva de gjør opp
Og alle disse vismennene, tenker at de er en øy
De kom, de gikk, men de er ikke tidløse
De vil ha gull, de vil ha kronen, de hater tankegangen vår
Vi har et mål om å endre mengden få paradigmer til å skifte WOO
Så Jeyswan slo meg opp og sa at det var et stort humør
Sa han hadde satt meg på nå, det er et stort humør
Er det ikke noen andre, vi vet hva det utgjør
Gi det 100 yup, jeg vet at jeg funnet sannhet

Forbedre denne oversettelsen

På grunn av mangel på tid og mennesker, gjøres mange oversettelser med den automatiske oversetteren.
Vi vet at det ikke er best, men det er nok å gjøre det klart for de som besøker oss. av sangen.
Med din hjelp og de andre besøkende kan vi gjøre dette til en referanse for oversettelsene av sanger.
Du vil gi ditt bidrag til sangen Big Mood? Vi er glade!

KREDITTER

Sangen "Big Mood" ble skrevet av Jeshan Jesuratnam. Liker du sangen? Støtt forfatterne og deres etiketter ved å kjøpe den.

Jeyswan

Big Mood: Oversettelse og tekst - Jeyswan

Big Mood

Big Mood er den nye singelen til Jeyswan hentet fra albumet 'Newer Wave' .

Albumet består av 5 sanger. Du kan klikke på sangene for å se de respektive tekstene og oversettelsene:

Her er en kort liste over sanger satt sammen av som kan spilles under konserten og referansealbumet:

De seneste oversettelser og tekster lagt til Jeyswan

De siste tekster og oversettelser lag til

Mest sett oversettelser denne uken