Lean Star Gazer: Oversettelser på Norsk og tekster - Fliptrix

Oversettelsen av Lean Star Gazer - Fliptrix på Norsk og originaltekst av sangen
Lean Star Gazer: Italiensk Oversettelse og tekst - Fliptrix Italiensk
Lean Star Gazer: Engelsk Oversettelse og tekst - Fliptrix Engelsk
Lean Star Gazer: Spansk Oversettelse og tekst - Fliptrix Spansk
Lean Star Gazer: Fransk Oversettelse og tekst - Fliptrix Fransk
Lean Star Gazer: Tysk Oversettelse og tekst - Fliptrix Tysk
Lean Star Gazer: Portugisisk Oversettelse og tekst - Fliptrix Portugisisk
Lean Star Gazer: Russisk Oversettelse og tekst - Fliptrix Russisk
Lean Star Gazer: Nederlandsk Oversettelse og tekst - Fliptrix Nederlandsk
Lean Star Gazer: Svensk Oversettelse og tekst - Fliptrix Svensk
Lean Star Gazer: Norsk Oversettelse og tekst - Fliptrix Norsk
Lean Star Gazer: Danish Oversettelse og tekst - Fliptrix Danish
Lean Star Gazer: Hindi Oversettelse og tekst - Fliptrix Hindi
Lean Star Gazer: Pusse Oversettelse og tekst - Fliptrix Pusse
Nedenfor finner du tekster , musikkvideo og oversettelse av Lean Star Gazer - Fliptrix på forskjellige språk. Musikkvideoen med sangens lydspor starter automatisk nederst til høyre. For å forbedre oversettelsen kan du følge denne lenken eller trykke på den blå knappen nederst.

Tekster av Lean Star Gazer
by Fliptrix

I'm living through my rapping, giving through my actions
Never let myself get caught up in distractions: thieving, boozing, drugs, fighting, television, newspapers, lies is spineless
I don't want that soul draining shit, I want vibes, but ain't gonna get that through my veins by slicing
It's neither here nor there when it's private
If everybody knows me then tell me, why I'm feeling lonely?
Cold chills down my spine, energies are ghostly
Cause I'm coughing up blood lately
Will it be a wooden coffin where these lungs take me?
Clearvoyant- and my mind says maybe
Couple choices where this path might take me
Homes in the sky, anyway it ain't a stately, nor in a state, G
It be a place where my mind state stay free, ahead of time and space, yet, it's dawning like a new day
Never cheated on my women cos' she be my true flame, and I could look her in her eye and see how she makes me, untainted love brings healing like reiki
Presence be the place where my fears can't face me, safely hold her in my arms, we embrace the moment like it could be the last, and we're faced with double OBEs I'm leaving this avery
Spreading my wings like an angel to break the cage on the whole load of fakery; the glitch in this matrix
See, my truth is contagious, I relay for pages till my words emanate bliss

Keep the balance stable like homeostasis, even when my spirit guides cold like Glacius
Bringing closure with the cadence
Unfold arrangements, vocal statements
Soundscapes dripping on our blood stained pavements
Walked on by many, yet the state kept wasting, the way at the desk, their enslave-shit sucks, better face it
But they're faced with the Facebook but nobodies faces
Face it, the place in the heart is still vacant till we meet our maker
Running on full-steam I'll recharge later cos' my dreams are major
I'll recharge later, my dreams are major, I'm a Lean Star Gazer
I achieve far greater
The will of eternity reveals our nature as we live, breathe, feel, laugh, cry, die later
I'm a Lean Star Gazer
I achieve far greater
The will of eternity reveals our nature as we live, breathe, feel, laugh, cry, die late

Oversettelse på Norsk av sangen
Lean Star Gazer by Fliptrix

Jeg lever gjennom rappingen min, gir gjennom handlingene mine
La meg aldri bli fanget i distraksjoner: tyveri, sprut, narkotika, slåssing, fjernsyn, aviser, løgner er ryggradsløs
Jeg vil ikke det sjel drenerende dritt, jeg vil ha vibber, men kommer ikke til å få det gjennom venene mine ved å kutte
Det er verken her eller der når det er privat
Hvis alle kjenner meg, så fortell meg, hvorfor jeg føler meg ensom ?
Kulde kulderystelser nedover ryggraden min, energiene er spøkelsesrike
For jeg hoster opp blod i det siste
Vil det være en kiste i tre hvor disse lungene tar meg?
Clearvoyant- og min tankene sier kanskje
Parvalg der denne stien kan ta meg
Hjem på himmelen, uansett er det ikke staselig, heller ikke i en tilstand, G
Det er et sted hvor tankene mine er hold deg fri, i forkant av tid og rom, men det begynner som en ny dag
Aldri jukset på kvinnene mine fordi hun var min sanne flamme, og jeg kunne se henne i øynene hennes og se hvordan hun gjør meg, ubesmittet kjærlighet bringer helbredelse som reiki
Tilstedeværelse være pl ess der frykten min ikke kan møte meg, trygt holder henne i armene mine, vi omfavner øyeblikket som det kan være det siste, og vi står overfor doble OBE-er, jeg forlater dette gjennomsnittet
Spre vingene mine som en engel som bryter buret på hele lasten med forfalskning; feilen i denne matrisen
Se, sannheten min er smittsom, jeg videresender for sider til ordene mine kommer ut lykke

Hold balansen stabil som homeostase, selv når min ånd guider kaldt som Glacius
Bringer lukking med tråkkfrekvens
Brett arrangement, vokaluttalelser
Lydbilder som drypper på våre blodfargede fortau
Gikk på av mange, men staten fortsatte å kaste bort, veien ved pulten, deres slave-dritt suger, bedre innse det
Men de står overfor Facebook, men nobodyer står overfor
Innse det, stedet i hjertet er fremdeles ledig til vi møter produsenten vår
Kjører på full damp lade senere fordi drømmene mine er store
Jeg vil lade opp senere, drømmene mine er store, jeg er en Lean Star Gazer
Jeg oppnår langt større
Evighetens vilje avslører vår natur som vi lever, puster, føler, ler, gråter, dør senere
Jeg er en Lean Star Gazer
Jeg oppnår langt større
Evighetens vilje avslører vår natur når vi lever, puster, føler , le, gråte, dø sent

Forbedre denne oversettelsen

På grunn av mangel på tid og mennesker, gjøres mange oversettelser med den automatiske oversetteren.
Vi vet at det ikke er best, men det er nok å gjøre det klart for de som besøker oss. av sangen.
Med din hjelp og de andre besøkende kan vi gjøre dette til en referanse for oversettelsene av sanger.
Du vil gi ditt bidrag til sangen Lean Star Gazer? Vi er glade!

KREDITTER

Sangen "Lean Star Gazer" ble skrevet av Fliptrix. Liker du sangen? Støtt forfatterne og deres etiketter ved å kjøpe den.

Fliptrix

Lean Star Gazer: Oversettelse og tekst - Fliptrix
MC fra Storbritannia. Grunnlegger av HighFocus Records.

Lean Star Gazer

Fliptrix har utgitt en ny sang med tittelen 'Lean Star Gazer' hentet fra albumet 'Polyhymnia' og vi viser deg glade teksten og oversettelsen.

Albumet består av 8 sanger. Du kan klikke på sangene for å se de respektive tekstene og oversettelsene:

Her er en liten liste over sanger som kan bestemme seg for å synge, inkludert albumet som hver sang er hentet fra:

Andre album av Fliptrix

Dette albumet er absolutt ikke det første i karrieren, vi vil huske album som INEXHALE / The Road to the Interdimensional Piff Highway.

De seneste oversettelser og tekster lagt til Fliptrix

De siste tekster og oversettelser lag til

Mest sett oversettelser denne uken