Oversettelse av utenlandske sanger og tekst  på Norsk - BeatGOGO.no

Prospekt’s March, album av Coldplay: liste over sanger og tekstoversettelse

Albuminformasjon Prospekt’s March av Coldplay

Fredag 21 November 2008 det nye albumet til Coldplay ble gitt ut, kalt Prospekt’s March.
Dette er listen over 8 sanger som utgjør albumet. Du kan klikke på det for å se oversettelsen og teksten.
Dette er noen av suksessene sunget av Coldplay. I parentesen finner du navnet på albumet:

Noen tekster og oversettelser av Coldplay