Oversettelse av utenlandske sanger og tekst  på Norsk - BeatGOGO.no

Everything’s Fine, album av Willard Grant Conspiracy: liste over sanger og tekstoversettelse

Albuminformasjon Everything’s Fine av Willard Grant Conspiracy

Torsdag 30 November 2000 det nye albumet til Willard Grant Conspiracy ble gitt ut, kalt Everything’s Fine.
Vi vil huske noen av hans andre album som gikk foran dette: Let It Roll.
8 sangene som utgjør albumet er følgende:
Dette er noen av suksessene sunget av Willard Grant Conspiracy. I parentesen finner du navnet på albumet:

Noen tekster og oversettelser av Willard Grant Conspiracy